09.04.2019

„Странджански манов мед“ с официален документ за защитено наименование

Връчването на документа, удостоверяващ вписването на „Странджански манов мед“ като Защитено наименование за произход в Европейския регистър е факт, продуктът е официално с еврозащита.
Еврокомисарите по цифрова икономика и общество Мария Габриел и по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган връчиха сертификата на Манол Тодоров – заявител на защитеното наименование и председател на сдружение „Странджански манов мед“.
В следствие на регистрацията възникват важни задачи за Община Царево, съпътстващи реализирането и развитието на успешен и печеливш бизнес, от който да се възползват пчеларите в Странджа. Това обсъдиха вчера кметът на Община Царево – инж. Лапчев и г-н Манол Тодоров, който повдигна въпросът за дългоочаквания ОУП на Община Царево и силната необходимост той да бъде приет в най-кратък срок –„Дългите години борба, мановият мед от Странджа да бъде вписан в регистъра на защитените продукти на ЕС се обезсмисля без законово отредена земя за производство и промишленост. Помещенията, в които се добива и пакетира медът са със специфични изисквания, чийто изрядност в първичната обработка зависи изцяло от определени чрез ОУП производсвено – складови територии.“
Инж. Лапчев съобщи, че обществено обсъждане на екологичната оценка на ОУП на Царево ще бъде проведено в края на месец май, а конкретни дата, час и място ще бъдат споделени в официално съобщение.

Остави коментар

Вашият имейл няма да бъде публикуван.